W poprzednim artykule odpowiadaliśmy na pytanie „czy warto zarejestrować znak towarowy?”. Poniżej odpowiadamy na pytanie, z jakimi kosztami wiąże się rejestracja nazwy firmy czy towaru jako znaku towarowego.

  1. Koszty w przypadku rejestracji znaku krajowego – w Urzędzie Patentowym RP:

– 400 zł: opłata za zgłoszenie elektroniczne (450 zł w przypadku rejestracji tradycyjnej) w ramach jednej klasy towarowej

+ 120 zł za każdą następną klasę

– 400 zł: opłata za rejestrację znaku

-90 zł: opłata za publikację

  1. Koszty w przypadku rejestracji znaku unijnego – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
  • 850 EUR: opłata za zgłoszenie elektroniczne (1.000 EUR w przypadku rejestracji tradycyjnej) w ramach jednej klasy towarowej

+ 50 EUR za drugą klasę + 150 EUR za każdą następną klasę

W porównaniu do korzyści, jakie niesie ze sobą rejestracja znaku towarowego, przede wszystkim powodując wzrost wartości majątku przedsiębiorstwa, koszty te nie wydają się duże. Jest to więc inwestycja we własną markę. Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu zgłoszenia do właściwego urzędu, zapraszamy do kontaktu.