Chcesz zarejestrować znak towarowy, ale nie wiesz od czego zacząć? Koniecznie przeczytaj ten artykuł! Omawiamy w nim w przejrzysty sposób, krok po kroku, procedurę rejestracji znaku towarowego w Polsce oraz koszty rejestracji, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne na 2017 rok.

Jak przebiega procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce?

1. Sporządzenie wniosku – we wniosku należy wybrać przede wszystkim rodzaj znaku oraz rodzaj towaru lub usługi, dla zgłaszanego znaku (zgodnie z Klasyfikacją Nicejską). Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej UPRP.  Sporządzenie wniosku powinno zostać poprzedzone szczegółowym badaniem przede wszystkim pod kątem tego, czy wybrany znak jest wystarczająco wyróżniający się w obrocie, czy nie składa się z niedozwolonych elementów. Pomocne może okazać się przeszukiwanie właściwych rejestrów znaków. Jest to niezwykle istotny etap, ponieważ późniejsze nanoszenie zmian (zwłaszcza w zakresie poszerzenia katalogu towarów lub usług) jest często niemożliwe. Ponadto prawidłowe sporządzenie wniosku gwarantuje uzyskanie należytej ochrony, pozwala skrócić proces rejestracji, a niekiedy także uniknąć niepotrzebnych kosztów. Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek zostanie sporządzony w sposób profesjonalny, dzięki czemu uzyskasz prawo ochronne na swój znak towarowy, zachęcamy do kontaktu z wyspecjalizowanym w tej dziedzinie prawnikiem.

2. Złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym RP wraz z uiszczeniem opłaty zgłoszeniowej – możesz go złożyć samodzielnie albo przez pełnomocnika.

 


  Masz pytanie?


  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  3. Postępowanie w Urzędzie Patentowym – po wpłynięciu wniosku, Urząd Patentowy przeprowadza wszechstronne badanie zgłoszonego znaku, zarówno pod kątem materialnym jak i formalnym. Najpierw następuje faza wstępna, czyli badanie pod względem formalnym. Jeśli pojawią się błędy na tym etapie, Urząd zwróci się o uzupełnienie braków czy poprawienie błędów. Jednocześnie zgłoszenie zostaje ujawnione w bazie znaków towarowych UPRP. Przedmiotem badania jest także zdolność rejestracyjna znaku, a więc sprawdzenie, czy oznaczenie ma wystarczającą zdolność odróżniającą od innych towarów na tym samym rynku oraz czy nie zachodzą przesłanki negatywne, między innymi takie jak jednoznaczne wskazanie znaku na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość itp.

  4. Publikacja w BUP – dalszy przebieg zależy od wyniku przeprowadzonego badania. Jeżeli Urząd stwierdzi, że znak nie może zostać zarejestrowany, wydaje decyzję odmowną, od której można się oczywiście odwołać.

  Jeśli jednak nie zostaną stwierdzone przeszkody do rejestracji, zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

  5. Okres sprzeciwowy – od dnia publikacji zgłoszenia w terminie 3-miesięcy możliwe jest wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie, na przykład powołując się na wcześniejsze zgłoszenie znaku.

  6. Decyzja – w zależności od tego, czy sprzeciw zostanie zgłoszony, po upływie okresu sprzeciwowego Urząd wydaje albo decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy albo o odmowie udzielenia tego prawa. Decyzja pozytywna jest tak zwaną decyzją warunkową, co znaczy, że Urząd zgadza się na rejestrację znaku pod warunkiem uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

  7. Publikacja decyzji – po uiszczeniu opłaty decyzja jest publikowana we Wiadomościach UP.

  Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Polsce?

  Na pewno zadajesz sobie pytanie, ile konkretnie wynoszą wspomniane opłaty zgłoszeniowe i rejestracyjne. Opłaty te wynikają i szczegółowo zostały rozpisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 września 2016 roku. W tej części wskazujemy jaki jest i z czego składa się całkowity koszt rejestracji znaku towarowego. Składają się na niego:

  1. Opłata zgłoszeniowa – 450 zł za zgłoszenie w jednej klasie towarowej (400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym) + 120 zł za każdą następną klasę.

  2. Opłata rejestracyjna – 400 zł za każdą klasę.

  3. Opłata za publikację decyzji – 90 zł.

  Podstawowy, minimalny koszt rejestracji znaku wynosi zatem 890 zł. Od opłat tych niekiedy, w wyjątkowych sytuacjach możesz zostać zwolniony, jeżeli wraz z wnioskiem złożysz podanie o zwolnienie z opłat wraz z oświadczeniem o stanie majątkowych.

  Procedura rejestracyjna ta nie jest skomplikowana, istotne jest jednak by zgłoszenie zostało przygotowane niewadliwie. Należy dokładnie przemyśleć jaki znak chcemy zarejestrować, wybrać rodzaj znaku, który najbardziej będzie odpowiadał potrzebom firmy, ustalić dla jakich towarów i usług znak zostanie zgłoszony. Dlatego konieczne jest wcześniejsze kompleksowe zbadanie zdolności rejestracyjnej znaku i przeszukanie właściwych rejestrów. Praca ta może okazać się żmudna i czasochłonna. Jeśli chcesz mieć pewność, że wniosek będzie sporządzony profesjonalnie, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo rejestracji, zalecamy kontakt z prawnikiem.