Ponieważ w ostatnim czasie Amazon stał się bardzo popularną i wygodną formą sprzedaży produktów na całym świecie warto zastanowić się co oferuje nam usługa Amazon brand registry i czy skorzystanie z niej może nam dać przewagę nad konkurencją?

W tym artykule postaram się omówić usługę proponowaną przez Amazon, tj. Amazon brand registry. Jak wygląda proces rejestracyjny, jakie niesie korzyści i z jakimi trudnościami możemy się spotkać z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy.

Czym jest Amazon brand registry?

Amazon  brand registry jest to program oferowany przez firmę Amazon, mający na celu ochronę własności intelektualnej w postaci znaku towarowego. Przystępując do programu uzyskujemy dwie główne korzyści. Po pierwsze, większą ochronę naszej marki przed działaniem nieuczciwej konkurencji. Po drugie, program ten umożliwia nam zwiększenie sprzedaży, przez udostępnienie narzędzi indywidualizujących nasze produkty oraz ich promowanie,  czyli to co dla każdego przedsiębiorcy ma kluczowe znaczenie.

Jakie warunki należy spełnić by zarejestrować swój znak w programie Amazon brand registry?

Przystąpienie do programu wiąże się z rejestracją w serwisie Amazon. Należy zaznaczyć, że sama rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

Koniecznym jest posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego. Co ważne, by zgłosić się do Amazon brand registry nie wystarczy rozpoczęcie procedury uzyskania ochrony na znak towarowy, lecz ta ochrona musi już być udzielona a Twój znak towarowy zarejestrowany.

Warto podkreślić, że Amazon respektuje określone znaki towarowe, tj. takie, które przyjmują formę słowną lub słowno – graficzną. Dodatkowo Amazon respektuje znaki towarowe zarejestrowane przez określone kraje i organizacje. Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna Amazon nie respektował znaku towarowego zarejestrowanego w Polsce, sytuacja ta jednak uległa zmianie. 

Jak dowiadujemy się ze strony Amazona obecnie respektowane są znaki towarowe wydane przez rządowe biura znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Turcji, Singapurze, Hiszpanii, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii , Szwecji, Polsce, Unia Europejskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Słowem wyjaśnienia wśród wymienionych znajduje się Unia Europejska. W tym przypadku chodzi oczywiście o EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Obecnie oczywiście nadal także Polscy przedsiębiorcy mogą zarejestrować swój znak w EUIPO by przystąpić do programu Amazona. Rejestracja bezpośrednio w EUIPO da jedną podstawową zaletę jaką jest jednoczesna rejestracja znaku towarowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Główną wadą jest natomiast większa szansa na to, że zostanie zgłoszony sprzeciw co do obranego znaku towarowego, który może się okazać, że jest już chroniony w którymś z unijnych krajów.

Jeżeli chcemy dokonać rejestracji w innym kraju, niewyróżnionym przez Amazon, wówczas rejestracji dokonujemy w WIPO, czyli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie. Warunkiem dokonania rejestracji jest jednak  dokonanie uprzedniej rejestracji we własnym kraju.

Aby dokonać rejestracji już w programie Amazon koniecznym jest także by:

znak towarowy znajdował się na Twoich produktach lub opakowaniu

– musisz być w stanie zweryfikować siebie jako właściciela znaku towarowego.

Co do ostatniej kwestii jako praktyczną uwagę można podać kwestię dotyczącą rejestracji przez np. pracowników lub pełnomocników. Łatwo wówczas wpaść w spirale pełnomocnictw i kont powiązanych, co może utrudnić rejestrację. Najłatwiej jest jej dokonywać z konta głównego tak by łatwo można połączyć jego właściciela z zarejestrowanym znakiem towarowym i informacjami wynikającymi z certyfikatu na znak towarowy.

Koszty rejestracji znaku towarowego

 1. Rejestracja przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Ogólnie można ująć, że rejestracja jednego znaku w jednej klasie na okres 10 lat wyniesie 940 zł. Na kwotę tą składa się:

 • 400 PLN – zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej
  (w wersji elektronicznej) lub
 • 450 PLN – zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej
  (w wersji tradycyjnej)
 • 120 PLN – dopłata za każdą klasę powyżej 1 podstawowej
 • 100 PLN – dopłata za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa
 • 90 PLN – opłata za publikację zarejestrowanego znaku w WUP.

Przedłużenie ochrony na kolejne okresy 10 letnie będzie kosztowało odpowiednio 400 zł za ochronę udzieloną w jednej klasie oraz 200 zł za złożony wniosek za przedłużenie ochrony.

 1.     Procedura przed EUIPO

Koszty przed Urzędem Europejskim są oczywiście wyższe. Pamiętajmy jednak, że wówczas uzyskujemy ochronę jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich.

 • 850 EUR – opłata podstawowa za jedną klasę,
 • 50 EUR – opłata za drugą klasę towarów i usług,
 • 150 EUR – opłata za trzy lub większą liczbę klas, za każdą klasę.

Zaznaczyć należy, że wskazana opłata dotyczy rejestracji w wersji elektronicznej. Rejestracja w formie tradycyjnej wynosi 1000 EUR. Co istotne, w odróżnieniu od postępowania krajowego w przypadku niezarejestrowania znaku, np. na skutek skutecznego sprzeciwu, opłaty przepadają.

 1.     Procedura przed WIPO

Koszty dla rejestracji znaku międzynarodowego przedstawiają się następująco.

 • 653 CHF – za znak czarno-biały
 • 903 CHF – za znak barwny 
 • 100 CHF – za każdą klasę towarów powyżej trzech
 • 300 CHF – za dokonanie wpisu o zarejestrowaniu znaku

Ok. 100 CHF  – za każde wskazane państwo, z tym że opłaty te mogą się różnić, gdyż zależą od kraju, w którym ochrona ma być udzielona.

Jeżeli chodzi o czas rejestracji znaku towarowego średnio musimy liczyć się z tym, że zajmie to ok. 6 miesięcy. Jeżeli natomiast posiadamy już świadectwo ochronne z określonym numerem, samo zastrzeżenie znaku w Amazon brand registry nie powinno zająć więcej niż 2 tygodnie.

Procedura zastrzeżenia znaku w Amazon brand registry

Jest to już ostatni krok na drodze do skorzystania z narzędzia Amazon. Można także stwierdzić, że jest to już czysta formalność, w odróżnieniu od przedstawionej procedury rejestracji znaku towarowego przed właściwym urzędem.

Aby dokonać rejestracji koniecznym będzie podanie następujących informacji:

 • Twojej marki, która ma zarejestrowany i aktywny znak towarowy,
 • numer rejestracji znaku towarowego nadany przez Urząd Własności Intelektualnej,
 • listy kategorii produktów, w których powinna znaleźć się Twoja marka,
 • listy krajów, w których produkowane i dystrybuowane są produkty Twojej marki.

Rejestracji dokonujemy poprzez zalogowanie się w Amazon Seller Central, co jest równoznaczne z tym, że musimy mieć status sprzedającego. Następnie logujemy się w Amazon brand registry. 

Amazon w procedurze zastrzegania znaku oczekuje od przedsiębiorcy również przesłania zdjęcia towaru i opakowania opatrzonego zastrzeżonym  znakiem towarowym. Brak opatrzenia towarów znakiem towarowym, może wiązać się z odrzuceniem zgłoszenia.

Gdy nasze zgłoszenie uzupełnimy o wskazane powyżej dane Amazon przystąpi do ich weryfikacji. Amazon prześle także kod weryfikacyjny, który jesteśmy zobowiązani odesłać. Po odesłaniu tego kody procedura powinna się zakończyć w przeciągu kilku dni.

Korzyści jakie niesie za sobą zastrzeżenie znaku w Amazon brand registry

 1. Ochrona marki poprzez automatyczne usuwanie podejrzanych treści naruszających prawa. Przykładowo, jeżeli ktoś podszywając się pod Twoją markę będzie sprzedawał towary opatrzone Twoim znakiem towarowym Amazon automatycznie usunie produkty naruszającego.
 2. Wsparcie ze strony Amazon w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego. Amazon zatrudnia pracowników, którzy przyjmują zgłoszenia całodobowo i pomagają w rozwiązywaniu sporu.
 3. Zyskujesz wpływ na prezentacje strony z Twoim produktem a także format reklam. w tym także nadanie indywidualnego kodu URL.
 4.   Program Enhanced Brand Content, który pozwala wpływać na elementy wizualne Twojej strony.
 5.   Program Early Reviewer, który zachęca kupujących do wystawienia opinii.
 6.   „zdobywanie” Buy Boxa – zarejestrowanie marki w Amazon brand registry wpływa na algorytm pozycjonując Twój produkt wyżej aniżeli podobne produkty oferowane przez innych sprzedawców.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że Amazon brand registry w znaczący sposób może wpłynąć na Twoje wyniki sprzedażowe. Przede wszystkim znacząco ogranicza  ryzyko podszywania się pod Twoją markę i oferowanie do sprzedaży podróbek towarów. Na dodatek Amazon dba o sprzedających posiadających zarejestrowane znaki towarowe poprzez oferowanie narzędzi poprawiających komunikację wizualną sprzedającego z kupującym. Daje wpływ na sposób prezentowania  towarów oraz indywidualizację strony z Twoim produktem.

Warto także zauważyć, że narzędzia oferowane przez Amazon są zachętą dla przedsiębiorców do dokonywania rejestracji swoich znaków towarowych. Oznacza to, że poza profitami w sprzedaży na Amazon, rejestracja znaku towarowego wywiera także wiele innych korzyści, również poza Amazon. 

Przykładem może być chociażby znaczące ułatwienie dochodzenia roszczeń w przypadku gdyby konkurencja zaczęła podszywać się pod Twoją markę. Rejestracja znaku daje możliwość pełnej ochrony znaku na całym terytorium, na którym udzielono ochrony, więc w przypadku rejestracji znaku np. w Polsce, na jej całym terytorium. Wówczas w razie sporu sądowego nieporównywalnie łatwiej będzie wykazać, że do naruszenia doszło przez przedsiębiorcę z drugiego krańca kraju, który nie będzie mógł się już powołać na argument, że nie miał pojęcia o tym, że ktoś inny w kraju posługuje się takim oznaczeniem. Mogłoby  to go usprawiedliwić gdyby taka ochrona na znak towarowy nie została udzielona poprzez rejestrację znaku.