Zastanawiasz się, co oznacza symbol ® umieszczany przy nazwie bądź logo produktu? Jest to często używane oznaczenie, jednak nie każdy wie, co ono tak naprawdę oznacza. Symbol ten nie jest umieszczany przypadkowo (a w każdym razie nie powinien); ma on określone znaczenie prawne, o którym warto wiedzieć.

 

„R” w kółku pochodzi z języka angielskiego – od słowa ‘registered’ (zarejestrowany)

 

Art. 153 ust.1[3] Ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, że uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Prawo polskie przypisuje więc określone znaczenie symbolowi ®. Kiedy można zatem umieścić ten znak? Możliwe jest to dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Urzędu Patentowego, gdy znak zostanie wpisany do rejestru i wystawione zostanie świadectwo ochronne. Zatem osobą, która ma wyłączne prawo posługiwania się tym oznaczeniem jest osoba, która skutecznie zarejestrowała swój znak towarowy. W przeciwnym razie, w przypadku bezprawnego posługiwania się tym oznaczeniem może zostać nałożona kara grzywny, zgodnie z art. 308 Ustawy prawo własności przemysłowej.

 

    Masz pytanie?

    Zapytaj prawnika o darmową wycenę


    padlock

     

    „R” w kółku jest więc informacją, że znak został zarejestrowany i uprawniony posiada wyłączne prawo używania go w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Uprawniony nie jest zobowiązany do używania tego symbolu, jest to wyłącznie jego uprawnienie. Warto jednak pochwalić się faktem zarejestrowania znaku towarowego! Samo pojawienie się tego symbolu przy znaku towarowym znacznie podnosi jego renomę; znak ten jest bowiem kojarzony najczęściej z prestiżowymi firmami i wzbudza zaufanie klientów. Ponadto, wskutek powszechnego używania oznaczenia w obrocie, możliwe jest zapobiegnięcie utracie zdolności odróżniającej.