Zgodnie z definicją ustawową, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 Prawo własności przemysłowej).

Istotne są zatem dwa istotne elementy:

1. możliwość przedstawienia znaku w sposób graficzny (aby możliwe było przedstawienie go w rejestrze i jednoznaczne ustalenie właściciela znaku) oraz
2. zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od innych towarów (możliwość oznaczenia pochodzenia towaru)

 

  Masz pytanie?

  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  Rejestrowany znak towarowy nie musi być oryginalny

  Co istotne, znak towarowy nie musi być oryginalny czy nowy; wystarczy, że posiada zdolność odróżniającą.

  Wyróżniamy następujące rodzaje znaków:
  · znaki słowne,
  · graficzne,
  · słowno-graficzne (połączenie np. logo + nazwa),
  · przestrzenne,
  · dźwiękowe
  · kombinacje powyższych.

  Znakiem towarowym może być między innymi: wyraz, rysunek (logo), ornament, forma przestrzenna (np. opakowanie), melodia (zapisana za pomocą partytury), a nawet kolor (gdy faktycznie odróżnia od dane produkty).

  Są to oznaczenia powszechnie stosowanie w obrocie gospodarczym i które identyfikują danego przedsiębiorcę bądź towar. Znak towarowy często wywołuje wśród klientów asocjacje z danym produktem, jego renomą, cechami w związku z czym jest sam w sobie dobrą reklamą produktu.

  Prawo ochronne

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121 Prawo własności przemysłowej), co gwarantuje zgłaszającemu, że nikt inny nie będzie mógł się posługiwać danym oznaczeniem. Zarejestrowanie znaku towarowego jest więc prostą drogą do zyskania na konkurencyjności poprzez uzyskanie swego rodzaju monopolu na posługiwanie się danym znakiem.

  Chciałbyś mieć pewność, że nikt inny na rynku nie będzie używał znaku towarowego, którym oznaczasz swoje towary czy usługi? Zastanawiasz się, czy wybrane oznaczenie posiada opisane powyżej cechy kwalifikującego je do rejestracji? Zachęcamy do skontaktowania się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania i doradzi w jaki sposób najlepiej chronić swoją markę.