Zdobycie patentu jest dla wielu przedsiębiorców bardzo pożądane- wiąże się ze wzrostem konkurencyjności, renomy czy uzyskaniem dodatkowego dochodu. Jak stanowi art. 63 Ustawy prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Coraz bardziej popularne jest tworzenie innowacyjnych aplikacji mobilnych, które stają się dla firm niezwykle cenne. Priorytetem dla ich twórców jest zatem zastrzeżenie sobie praw do stworzonych programów, by nie mogły zostać skopiowane. Czy jest to jednak możliwe? Co do zasady nie.

Opatentować można wynalazek (fizyczny wytwór a nie sam pomysł), który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, zgodnie z art. 24 Ustawy prawo własności przemysłowej.

 

 

Program komputerowy i aplikacja mobilna

 

Program komputerowy czy aplikacja mobilna w świetle prawa nie są wynalazkiem, ponieważ nie mają one charakteru technicznego. Wynika to wyraźnie z art. 28 Ustawy, gdzie znajduje się wyliczenie rozwiązań, które nie mogą zostać uznane za wynalazek. W tym katalogu znalazły się między innymi takie rozwiązania jak: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej, gry  i przede wszystkim: programy do maszyn cyfrowych.

Taka sama regulacja, z wyjątkami kilku kontrowersyjnych orzeczeń Europejskiego Urzędu Patentowego, występuje na poziomie unijnym. Absolutnie niemożliwe jest patentowanie programów komputerowych „jako takich”- jako abstrakcyjne idee; możliwa jest jednak monopolizacja programów o charakterze technicznym. Charakter techniczny wiąże się z kolei z wywoływaniem przez program  „dalszych efektów technicznych”- „tj. skutków wykraczających poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu”. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 24 kwietnia 2014 (sygn. akt II GSK 78/13), powyższe rozumienie wynalazku powinno zostać przyjęte przez Urząd Patentowy RP, co w konsekwencji wiąże się z odmową udzielenia prawa wyłączności tylko w przypadku programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które nie wykazują dalszego skutku technicznego.

 

  Masz pytanie?

  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  Jest to zbliżone rozwiązanie do systemu USA, gdzie jako zasada funkcjonuje możliwość opatentowania programu komputerowego i aplikacji mobilnej. Sądy amerykańskie łagodzą jednak nadmierny liberalizm zastrzegając, że udzielenie patentu na program komputerowy możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do urządzenia-nośnika, którego program komputerowy jest nieodłączną częścią.

  Aktualnie ochrona programu komputerowego możliwa jest zatem na gruncie prawa autorskiego, które chroni program jako utwór czyli określony efekt (kod źródłowy)-, a nie jego „treść” i funkcjonalność- jest to więc znacznie węża ochrona. Zaletą takiego rozwiązanie jest jednak zwiększenie konkurencyjności, a także brak formalizmu i dodatkowych kosztów celem uzyskania prawa- ochrona taka jest bowiem przyznawana automatycznie.

  Możliwe jest także opatentowanie wynalazku wspomaganego komputerowego ”jako systemu w formie zaprogramowanego urządzenia, albo jako technicznego procesu przeprowadzanego przez takie urządzenie” (Poradnik wynalazcy, s. 940).

  Jeśli chciałbyś uzyskać pomoc w zakresie przyznania prawa ochronnego, chciałbyś wiedzieć w jaki sposób uzyskać najpełniejszą ochronę na rozwiązania Twojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu.