Posiadanie zarejestrowanej domeny internetowej nie jest jednoznaczne z posiadaniem do niej prawa ochronnego. Oznacza to, prowadząc domenę internetową o określonej nazwie, możesz naruszać prawa do znaku towarowego osoby uprawnionej.

Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r. (sygn. akt IV CSK 191/13): „wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towarowego) w domenie internetowej stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi do naruszenia funkcji reklamowej znaku.”

Jeśli prowadzisz więc domenę internetową o nazwie identycznej lub podobnej do zarejestrowanego znaku dla tych samych towarów lub usług, narażasz się na ryzyko wezwania do zaprzestania naruszeń, co oznacza, że będziesz musiał zaprzestać korzystania z domeny. Zmiana nazwy wiąże się z kolei z utratą zainwestowanych w promocję firmy środków i koniecznością ponownej inwestycji marketingowej. Warto więc już na samym początku działalności zarejestrować znak towarowy lub przed rejestracją domeny dokładnie przeszukać wszystkie rejestry, aby nie narazić się na zarzut naruszenia innego prawa ochronnego a także czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na wprowadzanie odbiorcy w błąd.

Rejestracja nazwy domeny jako znaku może okazać się utrudniona- musi ona bowiem spełniać wymogi takie, jak każdy inny rodzaj znaku, czyli przede wszystkim: nadawać się do odróżniania tych samych towarów lub usług na tym samym rynku, co tak jak rejestracja znaku słownego, w oderwaniu od jakiejkolwiek grafiki może okazać się utrudnione. Dzięki rejestracji znaku możesz skutecznie zwalczać nieuczciwe wykorzystanie go także w nazwach domen internetowych.

W celu uzyskania prawa ochronnego na wybrany znak, zalecamy wcześniejszą konsultację z prawnikiem.

 

    Masz pytanie?

    Zapytaj prawnika o darmową wycenę


    padlock