Dokonałeś właśnie zgłoszenia znaku towarowego. Zapewne nie możesz doczekać się, aż otrzymasz pozytywną decyzję, znak zostanie zarejestrowany a Ty jako wyłącznie uprawniony będziesz mógł posługiwać się zastrzeżonym znakiem. Po jakim czasie należy spodziewać się decyzji i jak długo trwa rejestracja znaku towarowego? To zależy.

W procesie rejestracji można wyróżnić następujące fazy:

 1. Zgłoszenie znaku
 2. Okres rozpatrywania zgłoszenia
 3. Publikacja zgłoszenia
 4. Okres na wniesienie sprzeciwu
 5. Rejestracja i publikacja znaku albo odmowa rejestracji

Ile czasu zajmuje rejestracja znaku towarowego?

Okres rozpatrywania zgłoszenia polega na wszechstronnym badaniu zgłoszenia przez Urząd- zarówno od strony formalnej jak i merytorycznej. Przede wszystkim uwzględnia ono, czy zgłoszony znak posiada zdolność rejestracyjną, tj. czy posiada zdolność odróżniającą oraz czy nie istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji.

Jeżeli już na etapie formalnym Urząd stwierdzi, że zaistniały błędy w zgłoszeniu, otrzymasz zawiadomienie o możliwości poprawy bądź uzupełnienia wniosku w wyznaczonym czasie.

Jeżeli proces rozpatrywania zgłoszenia przebiegnie pomyślnie, wówczas następuje publikacja znaku (gdy rejestracja dotyczy znaku krajowego- ogłoszenie następuje w Biuletynie Urzędu Patentowego RP). Od dnia publikacji znaku rozpoczyna się 3-miesięczny okres na wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony, znak towarowy zostanie zarejestrowany.

 

  Masz pytanie?

  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  W razie wniesienia sprzeciwu, Urząd Patentowy informuje o tym zgłaszającego oraz poucza o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynosi 2 miesiące (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron).

  Czas rejestracja znaku towarowego jest bardzo zróżnicowany. Długość trwania wynika od skomplikowania sprawy (a tym samym długości okresu rozpatrywania zgłoszenia), poprawności złożonego wniosku, a także wniesionego sprzeciwu i przebiegu dalszego postępowania sprzeciwowego.

  W praktyce od złożenia wniosku do rejestracji znaku mija mniej- więcej od kilku miesięcy do kilku lat- w Urzędzie Patentowym RP rejestracja trwa średnio około pół roku, podobnie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); z okresem kilkuletnim należy się jednak liczyć zgłaszając znak w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

  Duże znaczenie odgrywa początkowa faza- zebranie odpowiedniej dokumentacji i właściwe sporządzenie wniosku. Poprawnie wypełnione zgłoszenie eliminuje wszelkie wątpliwości, znacznie skraca okres rozpatrywania zgłoszenia, a przede wszystkim nie odracza postępowania wskutek wzywania zgłaszającego do uzupełnienia czy korekty wniosku. Dlatego w tej kwestii zalecamy skorzystanie z usług profesjonalisty.

  Skontaktuj się z nami!