W Urzędzie Patentowym zarejestrowany może zostać wyłącznie znak, który nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które funkcjonuje w obrocie i zostało już zarejestrowane. Dotyczy to zarówno oznaczeń identycznych jak i „tylko” podobnych. Zasada ta ma zastosowanie jednak w przypadku, gdy oznaczenia używane są dla tego samego rodzaju towarów i usług.

Obowiązuje zatem prosta zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Urząd bada automatycznie, czy wybrany znak nie jest już zastrzeżony, ale uprawniony do znaku może także wnieść skuteczny sprzeciw i prawo ochronne nie zostanie udzielone.

Jeśli planujesz zarejestrować znak towarowy, musisz najpierw sprawdzić czy wybrane oznaczenie nie jest już zastrzeżone. Zadanie to jest o tyle ułatwione, że wszystkie zarejestrowane znaki muszą zostać wpisane do rejestru, który jest jawny.

 

  Masz pytanie?

  Zapytaj prawnika o darmową wycenę


  padlock

   

  W tym celu pomocne mogą okazać się następujące bazy danych znajdujące się na poniższych stronach internetowych:

   

  Poza samą nazwą czy logo należy uwzględnić status znaku, datę zgłoszenia (zasada pierwszeństwa liczona jest bowiem od momentu zgłoszenia znaku) i terytorium, na którym znak został zarejestrowany. Istotne jest także uwzględnienie prawa pierwszeństwa. Polega ono na tym, że jeśli uprawniony zarejestrował znak w swoim państwie, to w okresie 6 miesięcy od daty zgłoszenia, ma pierwszeństwo do rejestracji znaku także na poziomie UE. Wówczas jest ono traktowane tak, jakby było zgłoszone tego samego dnia, co zgłoszenie w kraju i będzie miało pierwszeństwo przed wszystkimi, którzy będą chcieli zastrzec znak w tym 6-miesięcznym okresie.

  Dzięki dokładnemu sprawdzeniu wszystkich rejestru możesz uniknąć niepotrzebnych opłat zgłoszenia oznaczenia, które mogłoby się nie powieść z uwagi na istnienie już identycznego czy podobnego znaku.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w przeszukiwaniu tysięcy znaków pod kątem różnych parametrów, zgłoś się do nas. Gwarantujemy kompleksową usługę zgłoszenia znaku towarowego.