Jak sprawdzić czy nazwa jest zastrzeżona?

Jak sprawdzić czy nazwa jest zastrzeżona?

W Urzędzie Patentowym zarejestrowany może zostać wyłącznie znak, który nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które funkcjonuje w obrocie i zostało już...